HabiPro Livability Care Welfare english Twitter LinkedIn 

Home  Expertise  Actief in  Innovatie  Opdrachtgevers  Publicaties  Contact

Opdrachtgevers

        woningcorporaties, zorginstellingen, ontwikkelaars  gemeenten Opdrachtgevers kenniscentra, architecten 

 

Voor de gemeente Tholen leidde HabiPro het project Samen Doen voor burgers en huurders in West Brabant en Tholen. In samenwerking tussen de Gemeente Tholen, woningcorporatie Stadlander, bijna 100 winkeliers en zorginstellingen is de incentive SamenDoen ontwikkeld die burgers activeert en nieuwe middelen voor een sociale economie genereert. Hiertoe wordt samen met partner Qoin een bijzondere community currency ingevoerd die transacties tussen burgers onderling, winkeliers en maatschappelijke organisaties mogelijk maakt. Het driejarig project is mede gefinancierd door de EU. HabiPro verzorgt de aanvraag en financiŽle processen voor de subsidie.

Als partner in het Go Dutch Consortium hebben we met opdrachtgever The Community Builders een plan gemaakt voor de herontwikkeling van de achterstandswijk Barry Farm in Washington DC, in opdracht voor de DC Housing Authority. Met steun van het Koninkrijk der Nederlanden en de ambassade en consulaten in de Verenigde Staten werkt Go Dutch aan kennisoverdracht en bussiness development voor de integrale aanpak van een sterke groep architecten, planners, ruimtelijk ontwerpers en social engineers. Eric Schlangen geeft colleges aan het College of Agriculture, Urban Sustainability and Environmental Sciences (CAUSES) aan de University of the District of Columbia (UDC) en begeleidt studenten met hun semester werkstukken over duurzame wijkontwikkeling.

Bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorghielp HabiPro als interim adviseur en is al enkele jaren leverancier voor hun thematische studiereizen over participatie. HabiPro werkte aan diverse onderwerpen zoals het herontwikkelen van monumentale panden voor zorg, gevolgen van bevolkingskrimp en prestatieafspraken over wonen en zorg met gemeenten. Eric Schlangen, eigenaar van HabiPro, verzorgde ook lezingen over de gevolgen van bevolkingskrimp.
Hij hield toezicht op onderzoek naar ontwikkelingen in samenwerkingsvormen tussen corporaties en zorginstellingen en
schreef diverse artikelen en berichten.

We organiseren en begeleiden studiereizen op maat voor projectontwikkelaars, gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en kenniscentra. Onderwerpen zijn onder meer: passiefhuizen, leefbaarheid en participatie, wijkontwikkeling, langer zelfstandig wonen, bevolkingskrimp, innovaties in zorg voor dementie, samenwerking en regie in wonen en zorg.

Voor opdrachtgever Woonzorg Unie Veluwe heeft HabiPro de Europese subsidieaanvraag gecoŲrdineerd, het projectvoorstel geschreven en internationale samenwerkingspartners gevonden voor ALFA. Een project dat mensen met dementie door middel van ICT stimuleert om meer te bewegen, beter te eten en in het algemeen actiever te blijven. De internationale partners zijn: TU Delft, VU Amsterdam, Mondragon University en het dorp Estepa in AndalusiŽ Spanje, T3LAB, NoemaLife en EXEL in ItaliŽ.
HabiPro verzorgt thans de internationale projectcoŲrdinatie en communicatie.


De wens tot oprichting van een nieuw lectoraat Actief Ouder Worden was voor AVANS hogeschool aanleiding om HabiPro in te schakelen om hiertoe een draagvlak en haalbaarheids onderzoek te doen onder diverse stakeholders. Naar aanleiding van de resultaten is in 2012 gestart met de werving van een lector. HabiPro is lid van de werkveldadviesraad voor de studie Gezondheidszorgtechnologie.

PEOPLE was een Europees programma met cofinanciering vanuit Interreg IVC onder leiding van de regering van de Spaanse regio AndaluciŽ en de Nederlandse provincie Noord Brabant.
HabiPro was in opdracht van Pantein Nederlands projectleider voor het
T-Cares project dat zich richt op E-Health en zelfredzaamheid. Er is gedegen gebruikersonderzoek gedaan samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen met behulp van een zelf ontwikkelde interactieve enquetetool die op een laptop, tablet of internet gebruikt kan worden door ouderen. HabiPro verzorgde presentaties op internationale congressen of telecare en domotica.

Als docent bij de leergang Leefbaarheid en coach voor professionals die in de praktijk leefbaarheidsprojecten moeten begeleiden of initiŽren, hebben we tientallen projecten kunnen helpen om doelen in resultaten om te zetten. Professionals hebben hun competenties en kennis kunnen ontwikkelen door onze op maat gemaakte coaching. Doordat we onze coaching liefst koppelen aan concrete en actuele projecten is het rendement verdubbeld: de medewerker groeit als professional in zijn werk en het rendement van het project groeit door betere analyse (vanuit gebruikersperspectief), planning, uitvoering en samenwerking.

Actuele informatie vindt u ook via de LinkedIn button.