HabiPro Livability Care Welfare english Twitter LinkedIn 

Home  Expertise  Actief in  Innovatie  Opdrachtgevers  Publicaties  Contact

Innovatie

   buurtontwikkeling, domotica Innovatie healing-environment dementie, community currency, rendement op sociale investering

 

Buurtontwikkeling kent een waaier aan mogelijke aanleidingen en interventies. HabiPro is van mening dat gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen hun sociale taak het best samen met hun gebruikers, klanten of burgers kunnen vormgeven. Het gaat om het bereiken van communicatie en participatie. Wij bedachten een nieuw model voor de participatie-economie. Samen met Qoin introduceren we community currencies of incentive modellen die echte veranderingen en sociale stijging in uw wijk in gang zetten. Lees het interview in Binnenlands Bestuur uit december 2015.

In samenwerking met partner Becx & van Loon introduceren wij het psychobiografisch verpleegmodel voor dementie in Nederland. Dit oorspronkelijk Oostenrijks model van prof. Bhm wordt al in ruim 110 gecertificeerde zorginstellingen toegepast.
Beter dan Nederlandse modellen heeft het model van Bhm een inhoudelijk kwaliteitskeurmerk en zijn de effecten op basis van universitair onderzoek bewezen. Zorgboerderij Giersbergen is in Nederland als eerste gecertificeerd. Wij helpen u graag om de volgende te worden.

Bij innovatie in wonen en zorg laten wij ons leiden door het gebruikersperspectief. Klanten zijn echter vaak, net als de organisatie zelf, gevangen in hun situatie. De kunst is het betrekken en meenemen van de klant in een innovatieproces en vervolgens de inspiratie voor oplossingen uit een veel breder perspectief te halen.

Samen met toonaangevende instituten in Nederland en Europa doet HabiPro onderzoek naar projecten waarin de gebruiker centraal staat. Uw klant en uw medewerkers zijn uw belangrijkste assets.

HabiPro ontwikkelde met haar partners in Nestor Solutions een innovatieve en eenvoudige tool die managers en medewerkers heldere handvatten geeft om hun project te ordenen en aan te sturen op basis van maatschappelijk en economisch rendement. Door beide elementen in n tool bijeen te brengen is het mogelijk geworden om financiele en maatschappelijke aspecten van interventies naast elkaar af te wegen.